MOO Basispakket

Op dit moment gebruikt 20 procent van de basisscholen in Nederland tablets in de klas. In het sectorakkoord is de doelstelling afgesproken dat in 2020 negen van de tien scholen digitaal leermateriaal gebruiken in de lessen. De overgrote meerderheid van de scholen denkt dat tablets de standaard zullen worden.

Om tablets optimaal in te zetten in uw onderwijs is het noodzakelijk dat de verbinding gelegd wordt tussen visie, digitale leer- en werkomgeving, educatieve content, infrastructuur en devices. De keuze voor de juiste devices maakt onderdeel uit van het MOO stappenplan. Voor scholen die snel en eenvoudig aan de slag willen met tablets hebben wij het MOO Basispakket.

Inhoud van het MOO Basispakket voor een periode van 3 jaar (36 maanden)

 • 1x MOO inrichting voor de school gekoppeld aan Basispoort
 • 30x MOO leerling accounts
 • 30x Predia Basic tablet (10 inch scherm, keyboard docking, Windows software)*
 • 1x kick-off event op de school
 • 3 jaar advanced replacement bij defecten

Optioneel:

 • WiFi
 • Tabletkar
 • Tablet accessoires
*De inzet van andere typen devices is uiteraard ook mogelijk. Denk aan Chromebooks, Ipads en tablets.

“Het MOO Basispakket is toekomstgericht en ondersteund door educatieve uitgeverijen.”


Met het MOO Basispakket bent u verzekerd van:

 • Single sign on toegang tot al uw educatieve software door Basispoort koppeling
 • Vrije content toe te voegen via MOO software bibliotheek
 • Open startportaal en device onafhankelijk
 • Volledig beheer en support via Heutink ICT
 • Bewezen oplossing, MOO kent al meer dan 400.000 gebruikers