Huiswerk maken

Toekomstgericht & traditioneel onderwijs

Traditioneel onderwijs: Leerlingsoftware ‘Taal in Beeld’ Basispoort. Toekomstgericht onderwijs: Schrijven van een verhaal aan de hand van een mindmap.

De leerlingen van groep 8 hebben van juf Laura een huiswerkopdracht opgegeven gekregen. De opdracht bestaat uit twee onderdelen:

Het maken van een rekenopgave uit Ambrasoft:
Thomas opent thuis MOO op een tablet, pc of laptop en gaat naar zijn opdrachtenpagina. Hier opent hij de rekenopdracht van Ambrasoft, waarna hij de opdracht maakt. Als hij klaar is, mag hij nog even met Tom en Tamira een spel spelen. (N.B.: thuis inloggen op Basispoort kan pas met ingang van schooljaar 2015-2016 en alleen als de school akkoord gaat.)

Het schrijven van een verhaal over geschiedenis:
Thomas moet voor het schrijven van een verhaal over geschiedenis een door juf Laura klaargezette mindmap raadplegen. Het verhaal mag maximaal 500 woorden bevatten en wordt in Word geschreven. Thomas logt thuis in met zijn inloggegevens op een tablet, pc of laptop. Vervolgens kan hij de door juf klaargezette opdracht bekijken en maken.
De stelopdracht van geschiedenis wordt gemaakt in de online versie van Word (Web App). Zo wordt het werk automatisch opgeslagen en hoeft Thomas thuis niet over Word te beschikken. Als Thomas klaar is, levert hij zijn opdracht digitaal in.

Features leeromgeving

 • Programmabibliotheek
 • Zeer flexibel opgezet en in te richten
 • Gepersonaliseerd leren óf werken met groepsplannen
 • Leerkracht heeft de regie

Features sociale omgeving

 • Veilig, afgesloten sociaal platform voor het onderwijs
 • Feedback mogelijk op diverse plaatsen
 • Digitale contacten (klasgenoten, leerkrachten etc.)
 • Grip op communicatie

Features werkomgeving

 • Volledige integratie van bestanden
 • Online aanmaken en bewerken van Office-documenten m.b.v. Office Web Apps (online werken met Office)
 • Alle programma’s en functies in één portaal
 • Eenvoudig te bedienen, herkenbare gebruikersinterface
 • Device- en platformonafhankelijk; geschikt voor (laatste versies van) alle grote browsers
 • Compleet educatief werkplatform beschikbaar in de browser, geen andere apparaten of software meer nodig
 • Geschikt voor muis- en touchscreenbediening
 • Ultramodern platform; klaar voor de toekomst!

Meer features    Terug