Opdrachten klaarzetten voor leerlingen

In het groepsplan van juf Laura (groep 7) staat dat de leerlingen voor taal werken in 3 niveaus. Laura maakt thuis in MOO een opdracht aan voor de verlengde instructiegroep. Hierbij hoort extra oefenen met het programma ‘Taalzee’, wat de leerlingen thuis doen. Daarnaast staat er een werkblad in Word klaar. De juf geeft een reminder over de opdracht via het prikbord.

Laura kan het ingeleverde werk helemaal binnen MOO nakijken en er ook binnen MOO feedback op geven. Ze vindt het fijn om op deze manier de vorderingen van leerlingen te kunnen volgen.

Features leeromgeving

 • Programmabibliotheek
 • Zeer flexibel opgezet en in te richten
 • Gepersonaliseerd leren óf werken met groepsplannen
 • Leerkracht heeft de regie

Features sociale omgeving

 • Prikbord (journaalfunctionaliteit)
 • Feedback mogelijk op diverse plaatsen
 • Digitale contacten (klasgenoten, leerkrachten etc.)
 • Grip op communicatie

Features werkomgeving

 • Volledige integratie van bestanden
 • Online aanmaken en bewerken van Office-documenten m.b.v. Office Web Apps (online werken met Office)
 • Alle programma’s en functies in één portaal
 • Eenvoudig te bedienen, herkenbare gebruikersinterface
 • Device- en platformonafhankelijk; geschikt voor (laatste versies van) alle grote browsers
 • Compleet educatief werkplatform beschikbaar in de browser, geen andere apparaten of software meer nodig
 • Geschikt voor muis- en touchscreenbediening
 • Ultramodern platform; klaar voor de toekomst!

Meer features    Terug