Veilig leren lezen

Traditioneel onderwijs

Juf Laura geeft groep 3 instructie over een nieuw aan te leren woord uit kern 6 (duif). Na de instructie gaan enkele kinderen aan de slag met een verwerkingsopdracht in hun schrift. Vijf zonleerlingen uit de klas (onder wie Lena) pakken een tablet uit de tabletkar en loggen in op MOO door op hun pasfoto te tikken. Nadat de leerlingen zijn ingelogd, tikken ze op het icoontje van ‘Veilig leren lezen’. Daarmee wordt de bijbehorende ‘Lezen met Zoem’-software gestart. Laura heeft tijdens haar voorbereiding deze software voor de leerlingen klaargezet in MOO. Als de leerlingen klaar zijn, leggen zij hun tablet terug in de tabletkar en gaan ze aan de slag met hun klikklakclusterboekje. Vervolgens gaan de maanleerlingen aan de slag met Lezen met Zoem via MOO.

Features leeromgeving

 • Programmabibliotheek
 • Zeer flexibel opgezet en in te richten
 • Gepersonaliseerd leren óf werken met groepsplannen
 • Leerkracht heeft de regie

Features werkomgeving

 • Alle programma’s en functies in één portaal
 • Eenvoudig te bedienen, herkenbare gebruikersinterface
  • lage drempel voor de gebruiker om te starten met de interface
  • ook collega’s met geen of weinig ICT-affiniteit enthousiast
 • Device- en platformonafhankelijk; geschikt voor (laatste versies van) alle grote browsers
 • Compleet educatief werkplatform beschikbaar in de browser, geen andere apparaten of software meer nodig
 • Geschikt voor muis- en touchscreenbediening
 • Ultramodern platform; klaar voor de toekomst!

Meer features    Terug