Wereldoriëntatie door een samenwerkingsopdracht

Toekomstgericht onderwijs

Op maandag legt Juf Laura aan groep 7 uit welke taken er voor die week in MOO klaarstaan. Een van de taken is het maken van de opdracht voor wereldoriëntatie. Het gaat over afvalverwerking. Voor de A-groep (de 25% best scorende leerlingen van de groep) heeft Laura een samenwerkingsopdracht klaargezet. Nadat de leerlingen een in MOO klaargezet filmpje hierover hebben bekeken, moeten zij in een in MOO klaargezet Word-document een aantal vragen over het project beantwoorden. Als de leerlingen niet op tijd klaar zijn met de schoolopdracht, moeten ze het samen thuis afmaken. In het document geven ze ook aan op welke punten ze het met elkaar oneens waren en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Aan het einde van de week leveren ze de opdracht in bij Laura. Thomas en zijn vriend Stijn overleggen met elkaar met behulp van de feedback- en communicatiemogelijkheid die bij de opdracht is gegeven. Thomas vindt het fijn om op deze manier snel en efficiënt te kunnen werken.

Op donderdag (in dezelfde week) gaat groep 7 op de fiets naar het overlaadstation. De leerlingen krijgen daar een rondleiding en moeten vragen beantwoorden. Van juf Laura moeten ze foto’s maken van diverse soorten afval, met de opdracht deze te gebruiken voor hun presentatie.

’s Middags krijgen de leerlingen tijd voor het maken van de presentatie. Voordat er wordt gestart, activeert juf hun voorkennis met behulp van een quiz die ze heeft gemaakt in Kahoot. De link naar de Kahoot-pagina heeft juf in MOO gezet, zodat de leerlingen snel bij de juiste pagina komen.

Features leeromgeving

 • Zeer flexibel opgezet en in te richten
 • Gepersonaliseerd leren
 • Leerkracht heeft de regie

Features sociale omgeving

 • Veilig, afgesloten sociaal platform voor het onderwijs
 • Prikbord (journaalfunctionaliteit)
 • Feedback mogelijk op diverse plaatsen
 • Digitale contacten (klasgenoten, leerkrachten etc.)
 • Grip op communicatie

Features werkomgeving

 • Volledige integratie van bestanden
 • Online aanmaken en bewerken van Office-documenten m.b.v. Office Web Apps (online werken met Office)
 • Alle programma’s en functies in één portaal
 • Eenvoudig te bedienen, herkenbare gebruikersinterface
 • Device- en platformonafhankelijk; geschikt voor (laatste versies van) alle grote browsers
 • Compleet educatief werkplatform beschikbaar in de browser, geen andere apparaten of software meer nodig
 • Geschikt voor muis- en touchscreenbediening
 • Ultramodern platform; klaar voor de toekomst!

Meer features    Terug