MOO in de praktijk

Herkenbare onderwijssituaties die beschrijven hoe MOO in specifieke situaties ingezet kan worden. We maken hierbij onderscheid in primair en secundair onderwijsproces. Het primaire proces is gericht op het gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. Het secundaire proces richt zich bijvoorbeeld op het voorbereiden van lessen, administratie in MOO en het beheer van het netwerk. Om dit aanschouwelijk te maken, hebben we een aantal denkbeeldige gebruikers in het leven geroepen en voor hen bepaalt hoe de interface en standaard functionaliteiten er voor hen uit zou moeten zien.

Bekijk hieronder de verschillende praktijkscenario's onderverdeeld in primaire en secundaire proces.

Primair Onderwijsproces

Secundaire Onderwijsproces